تابستانه 2

بچه های خوبم سلام.............................................................

فکر نکنید فراموشتان کردم،نه...فقط کمی کار داشتم

ونتوانستم برایتان بازی بگذارم .ولی هنوز تابستان تمام نشده

ویک ماه مانده ومن امروز با تابستانه 2 آمدم پس تا دیر نشده

کلیک کنید.

[ ۱۳٩٢/٦/٩ ] [ ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ] [ م . میرزایی ]