معمای کلاسی

سفر مکّه, نگهبانی

آن چیست سفیداست قندنیست ،ریشه دارد درخت نیست؟

دختران گلم ،سریع تر جواب را پیدا کنید ودر کلاس امتیاز بگیرید.

 

[ ۱۳٩۳/۸/۱٢ ] [ ۳:۱٠ ‎ب.ظ ] [ م . میرزایی ]