معمای قرآنی 19

نام دو زن در اسلام که باجمله (ام ابیها )

معرفی شدند،را بنویسید.وچرا؟

دختران گلم،سریع تر جواب را نوشته و فردا

در صندوق مدرسه بیاندازید.

[ ۱۳٩٤/۱/٢٤ ] [ ٥:٢٠ ‎ب.ظ ] [ م . میرزایی ]