❤*❤ گل های اول دبستان نیایش ❤*❤

❤ معلــم پـــارچه ا ی اســت با تـــــار محـبت و پـــــود علم❤

درس ابر

                                                  انار                                        ابر                 با دادن انار توسط ملینا نظری این درس تدریس شد. با تشکر ازهمکاری اولیای او               
/ 0 نظر / 83 بازدید
آذر 96
1 پست
آبان 96
13 پست
مهر 96
17 پست
شهریور 96
16 پست
مرداد 96
5 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
5 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
14 پست
بهمن 93
22 پست
دی 93
25 پست
آذر 93
22 پست
آبان 93
27 پست
مهر 93
28 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
16 پست
مهر 92
12 پست
شهریور 92
15 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
13 پست
اسفند 91
12 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
5 پست
روز_کودک
1 پست
جشن_قرآن
1 پست
صرف_زمان
1 پست
اخلاق_بد
1 پست
صرف_پول
1 پست
شادبودن
1 پست
معما_5
1 پست
یاد_باد
1 پست
روزگاران
1 پست
مریم_گلی
1 پست
عید_فطر
1 پست
سایه
1 پست
درد_عشق
1 پست
درد_پول
1 پست
یامهدی
1 پست
ترک_گناه
1 پست
اذن_نگاه
1 پست
خدایا
1 پست
دلنوشته_2
1 پست
عید_غدیر
1 پست
دلنوشته_1
1 پست
دلنوشته
1 پست
چیستان_1
1 پست
فال_وقال
1 پست
عین_وغین
1 پست
چیستان
1 پست
میلاد
1 پست
روز_دختر
1 پست
فلسطین
1 پست