تولد گل های بهمن مبارک

 

 

                                                                             

  سلام وصدتا سلام به گل های کلاسم که در ماه بهمن به دنیا

آمدندومن به خاطربرنامه دهه فجرو امتحانم دیر براشون تولد

گرفتم .حالا تا دیرتر نشده همه آماده باشند تا در دنیای مجازی

 برای    نرگس    و   مبینا               و      فاطیما  

                           جشن بگیریم .       

                1...............2.................3........

 

      نرگس جان

 

   مبینا جان

 

     فاطیماجان

 

 این هم شمع تولد ، اول یک آرزو کنید بعد فوت کنید......

 

 

                               

هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

                 این هم عکس فاطیما عرشی

                                        

 

          این هم عکس مبینا محمد اسمعیلی

                 این هم عکس نرگس خلخال

 

    

     تا تولد گل های بعدی کلاس خدا نگه دار

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید