اخبار 30/20کلاسی

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها

دوستان خوبم سلام ،امیدوارم  امروز که مدرسه تعطیل بود ،شما

دانشمندان فردا آموزش را تعطیل نکرده باشید ودرمنزل درس را

تمرین کرده باشید.

حالا توجه شما عزیزان را به تغییرات برنامه هفتگی جلب می کنم.

1-روزهای شنبه و سه شنبه دیکته داریم.بعد درس جدیدتدریس

می شود. کتاب کار و کارت نشانه ها در این دو روزفراموش نشود.

2-دانش آموزانی که در نوشتن دیکته مشکل دارند و هنوز صدا

وترکیبهارایادنگرفته اند،حتما جدول ترکیبها را بخوانندوبنویسند.

وکلماتی را که در دیکته بلد نبودند،ازروزنامه یا کتاب داستان پیدا

کرده ودر دفتر دیکته روبروی صفحه مربوطه بچسبانند.

2-یکی از حروف هایی را که تا اینجا یادگرفته ای،روی ورقه A4

کشیده و به هر شکلک که می خواهی درست کن و سه شنبه به

کلاس بیاور«می توانی به جای حروف اعداد 0تا5 را درست کنی.

3-دردفترعلوم یک صفحه خوراکی مفید وغیر مفیدودوصفحه

کارهایی را که باید انجام دهیم تا سالم وقوی باشیم،را بکش یا

تصاویر آن رابچسبان.(خوابیدن -خوردن-ورزش-نظافت-مواردایمنی

4- مطلب آخر به مامان خوبت بگو که جلسه آموزش خانواده روز

دوشنبه را فراموش نکند.

دوستتون دارم          شبتون به خیر                   

 

/ 0 نظر / 4 بازدید