جشن شکوفه ها مبارک

آستانه ی مهر آمدو روزی خاطره انگیز به نام جشن شکوفه ها..

و مدرسه باز پرخواهدشد از بوی عطر معصومیت   

بچه هایی که می آیند تا بخوانند و بنویسند ..

کودکانی که مضطربند..گریه می کنند یا آه می کشند...

کودکانی که مادرشان را بیشتر از کیف و دفترزیبا و تمیزشان دوست دارند...

امروز روز زیبای من است..روز شکوفه هایی که قلبهای کوچکشان یک

روزه عاشق معلمشان می شود..    و معلمشان عاشق آنها...

و عشق زیاد...کلاس را سنگین خواهد کرد...

معلمان کلاس اول:از علی بخواهید که دست حق را روی شانه تان بگذارد...

و نیرو از حق بگیرید ..

چرا که آموزگار کلاس اول بودن ...خطیر تر از توان  است...

و امکان دارد شانه هایتان سنگینی  کند

اما باور کنید اگر بخواهید می توانید بهترین باشید

من که احساس غریبی دارم   

امسال هم من معلم کلاس اول هستم

و بازتمام تلاشم را برای با شکوه اجراشدن جشن شکوفه ها

برای شکوفه های نازمانجام میدهم

برای همه معلمان کلاس اول دعا کنید.

/ 0 نظر / 3 بازدید