معما ی کلاسی

 

 

چیستان  : آن چه چیزی است که در رادیو و دریا مشترک و هر دو آن را دارا می باشند؟

دختران گلم :منتظر جواب شما در کلاس هستم. 

آفرین به هستی شریعت پارسا ومهدیه رضایی که جواب معما را دادند.

/ 0 نظر / 4 بازدید