یادمان باشد..........

    یادمان باشد غیبت نکنیم،

انتقام جو نباشیم، دروغ نگوئیم،حسد نورزیم

یادمان باشد چیزی نگوئیم که به کسی بربخورد

نگاهی نکنیم که دل کسی بلرزد

خطی ننویسیم که آزار دهد کسی را

که تنها دل ما، دل نیست!

 

یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم

وقت پرپر شدنش سوز و نوایی نکنیم

دل پروانه شکستن هنر انسان نیست

گر شکستیم ز غفلت منو مایی نکنیم

یادمان باشد سر سجاده عشق

جز برای دل محبوب دعایی نکنیم

 

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

 

طلب عشق ز هر بی سرو پایی نکنیم

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید