یلدا مبارکغ

شب یلدا قدم آهسته بردار                                   کمی هم احترام ما نگه دار

تو می بینی ربابم غصه دار است                           بنی هاشم هنوزم داغدار است

صدای العطش در گوش مانده                                بدن ها بی کفن هر گوشه مانده

شب چله تو هم چله نشین باش                           سیه پوش غم سالار دین باش 

سفیدی برف را براى روحتان  " "شیرینى هندوانه را براى دوستی هایتان   "سرخى انار را براى قلبتان"

              و "بلنداى یلدا را براى زندگى قشنگتان آرزومندم"

امسال به دلیل اربعین امام حسین(ع)مراسمی برای شب یلدا نداشتیم و فقط بچه ها

در کنار وسایلی که برای آنها آماده کرده بودیم عکس انداختند.

این هم عکس بچه ها

/ 0 نظر / 3 بازدید