تشویق های کلامی

                                                             

      نمونه تشویق هایی مورد استفاده در تکالیف دانش آموزان

برگرفته از وبلاگ آب آب


قرشته بهشتی

خیلی قشنگ نوشتی

 

دل منم شده شاد

حالاشدی باسواد

 

ای کودک مودب

مشقت شده مرتب

 

خیلی زرنگ وتیزه

کودک من تمیزه

 

مراکردی سرافراز

ای کودک خیلی ناز

 

ازهمه هستی بهتر

قشنگی چون کبوتر

 

ای کودک ایرانی

باهوش وخوش بیانی

 

تلاش بکن تودائم

زنده باشی وسالم

 

این موضوع رامی دانی؟

زرنگ وپرتوانی

 

ای هدیه خدایی

ازتنبلی جدایی

 

فرشته بهشتی

امروزسریع نوشتی

 

ای کودک خوش نویس

اول بخوان بعدبنویس

 

ای کودک بهشتی

کامل دقیق نوشتی

 

همیشه خنده روباش

هستی دقیق پرتلاش

 

پی برده ام به رازی

زیباجمله می سازی

 

عقیده ی من اینه

کودک خوب همینه

 

همیشه اینطوربمون

خلاقی ومهربون

 

ماهی نوشت تودریا

صدآفرین مرحبا

 

آسمان پرستاره

مشقت نظیرنداره

 

ای کودک ایرانی

داناوپرتوانی

 

به دیکته ات می نازم

پسرخوب ونازم

 

نون وپنیروپسته

مشقت به دل نشسته

 

ای پسرنازنین

بهت می گم آفرین

 

بارون میادریزریز

اول بخوان بعدبنویس

 

بامشقی که نوشتی

تولایق بهشتی

 

 

         

/ 0 نظر / 10 بازدید