معمای کلاسی

 

1-  آن چه کشوری است که در چشم ماست؟

  --------------------------------------------------------

2-   آن چیست که نفربر است ولی خودرو نیست؟

---------------------------------------------------------

3-آن چه چیزی است که هرچه با آن بنویسند تمام نمی شود؟

    ---------------------------------------------------------

 4-  اسم کدام جزیره است که برعکس آن را بچه ها می نویسند؟

---------------------------------------------------------

منتظر جواب های شما در کلاس هستم

باتشکر از دختر خوبم ملینا یکتاخواه که معمای 2 را فرستاده است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید