درس ابر

   نتیجه تصویری برای انارمتحرک                      نتیجه تصویری برای ابرمتحرک                 

       انار                                        ابر                

با دادن انار توسط ملینا نظری این درس تدریس شد.

با تشکر ازهمکاری اولیای او 

             

/ 0 نظر / 84 بازدید