معمای سردرگمی مغز

جالب است حتما امتحان کنید....معمای سردر گمی مغز!!!!!!

در حالیکه مقابل مانیتور نشسته اید یا هر جای دیگر....پای راستتان را

 کمی بالا بیاوریدودر جهت عقربه های ساعت بچرخانید.در همین حال

 با دست راست عدد۶ را در هوا بنویسید.مسیر چرخش پای شما تغییر

کرد یانه؟

یعنی پای شما در جهت خلاف عقربه ساعت شروع به چرخیدن

می کند.درسته؟

هنوز دانشمندان علت این عکس العل مغز راپیدا نکرده اند.!!!!!!!

 منبع:ایستگاه هنر

/ 0 نظر / 3 بازدید