تقویت انگشتان دست

تقویت انگشتان دست

هر سال در ابتدای سال با کودکانی مواجه می شویم که به علت

ضعف انگشتان و مچ دست از نوشتن زود خسته می شوند این

ورزش ها برای تقویت انگشتان بسیار موثر است توصیه می کنم

همه دانش آموزان این ورزش ها را انجام دهند

         

             

            

/ 0 نظر / 61 بازدید