معمای کلاسی

 

  آن چیست که گردن دارد،اما سرندارد,دست دارداما پای ندارد؟

لطفا دختران گلم جواب را در وبلاگ وامتیاز را در کلاس دریافت کنند.

با تشکر از سارینا شایسته که این معمای زیبا را فرستاده ،شما عزیزان هم

 می توانید معما یا لظیفه های زیبای خود را در قسمت نظر به صورت خصوصی

بگذارید تا به نام خودتان در وبلاگ بنویسم.

/ 0 نظر / 3 بازدید