پوشش جانوران

به به چه پیراهن خوش رنگی، چه بلوز قشنگی.

پیراهن و بلوزم از پشم گوسفند درست شده است.

خدای خوب من گوسفند را تو آفریدی.

پس بلوز و پیراهنم هدیه های توست.

خدایا هرچه که دارم از توست.

به به چه شیر تازه ای ، چه پنیر خوشمزه ای .

شیر از گاو به دست می آید . پنیر هم از شیر درست می شود.

خدای خوب من گاو را تو آفریدی.

پس شیر و پنیر هدیه های توست.

خدایا هرچه که دارم از توست.

/ 0 نظر / 19 بازدید