الفبای زندگی درجشن الفبا

 (ث)  ثابت قدم در راه حق                

     (ج) جهاد در راه حق

  ( ح) محبت به دیگران را                 

      (خ) خداشناسی را

  (د) دوستی با دیگران                     

      (ذ)دوری از ذلت

  (ر) درراه خدا رفتن  ـ

 (ز) زندگی با افتخار ـ  

(ژ) پژمرده نشدن               

    (س) سرسبزی را                        

   (ش) شادی ر ا                    

    (ص) صداقت را                             

  (ض) رضا بودن به امر خدا 

(ط) خاطرات زیبای زندگی با              

 (ظ) مبارزه با ظلم و بدی    

(ع) عشق به خدا را                         

 (غ) چراغ روشنایی راه         

(ف) فداکاری را                                 

  (ق) قانع بودن را          

(ک) کمال یافتن را                               

 (گ) گمراه نشدن        

 (ل) لبریز بودن از محبت را                   

  (م) محبت مادر            

 (ن) نام نیک گذاشتن را                     

 (و) وحدانیت خدا را      

(ه) همراه شدن با زیبایی هارا     

   (ی) یکی شدن در راه حق را

وفراموش نکن که :

 

اولین عددی که به تو آموختم عدد ۲ بود که بدانی خدا دو چشم بینا و دو گوش

شنوا و دو دست و دو پای توانا به تو داده تا تمام این ۳۲ حرف الفبا را بیاموزی و

به دیگران یاد بدهی ودر آیتده بتوانی تشنه گان دانش را سیراب کنی.

امید وارم در تمامی مراحل زندگی زیبایت موفق و پیروز باشی ومن تمام

شیطنت های زیبای کودکانه ات را می بخشم تا تو هم اگر کوتاهی و

تقصیری از من دیدی ببخشی.

به امید سبزو زیبا شدنت می نشینم ودعای خیرم را بدرقه ی راهت می کنم.

                                              

/ 0 نظر / 92 بازدید