تولد گل های خرداد مبارک

سلام برگلهای کلاس(زینب جان ومریم جان) 

 که در خرداد زیبا بدنیا آمدید.

 

حالا همه با هم سرود تولد را برای این دو تاگل می خونیم

 

زینب جانمریم جان

1.................2.................3..................

اول نیت کنید ...     حالا شمع را فوت کنید

 

این هم عکس زینب طهماسبی

این هم عکس مریم دیوارگر

این هم دو تا گل منولد خردادی

تا تولد گروهی گلهای تابستان خدانگهدار

 

/ 0 نظر / 4 بازدید