تکلیف آخر هفته

نایت اسکین

سلام دوستان خوبم ،توجه شما را به تکالیف این هفته جلب می کنم:

1-ورقه قاصدک را که مربوط به درس ایران و نماز هست،کامل کنید

2-از روی رشد کودک 9کلمه پیدا کرده ودر دفتر شادی با آن هاجمله سازی بکنید.

3-دردفتر ریاضی یک جدول شگفت انگیز(سودوکو ) 9 تایی تمرین شود(می توانید از

روزنامه همشهری یک سودوکو ساده را حل کرده ودردفتر ریاضی بچسبانید.

4-در دفتر علوم یک صفحه مراحل رشد خودتان را با عکس های قشنگ نشان بدهید.

وصفحه بعد آن قسمتهای  یک گیاه را بکشید(ریشه-ساقه -برگ -گل-میوه)

سپس با رنگ طیبعی (آب لبو_آب زعفران-آب سبزی-)رنگ کنیدواضافه آن را روز

شنبه برای کار گروهی به مدرسه بیاورید. 

5-زیر یک ورقه A5،یک برگ طبیعی گذاشته وبا مداد سیاه الگوی آن را رسم کنید.

(همان طور که در کلاس مشاهده کردید)

آخر هفته ی خوبی را برایتان آرزومندم

نایت اسکین

 

/ 0 نظر / 3 بازدید