آغاز امامت وولایت مهدی (عج)مبارک

نهم ربیع الاول ،

 سالروز آغاز ولایت امام زمان (عج) بر منتظران و چشم انتظــاران

ظهــورش تبریک

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (2)   تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (3)مهدیا! تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (3)     جانها، شورانگیز از یاد دلربای توست. شقایق های شادی بشر، در شبستان شیدایی تو می کاود و شایسته ترین بندگان خدا، شب ها و روزها،

 شرط تداوم حیات خویش را در آویختن به شاخه طوبای محبت تو می دانند.

 

                            تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (3) یا صاحب الزمان ا! تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (3)

 دلها به یاد تو می تپد و            روشنی نگاه منتظران به افق خورشید ظهور توست

 ای برترین افق برای پرواز پرندگان آرزو،

ای تجلی آبی ترین آسمان امید،

 ای منتهای برترین خیال هستی،            ای آرمان همه چشم انتظاران،

 دنیا نیازمند ظهور توست،

و قلب انسانها به شوق زیارت روی دلربای تو می تپد.

      ای قلب عالم امکان، بیا و گـَرد گامهایت را توتیای چشمانمان قرار ده.

 بیا که نوای دل انگیز توحیدت را با گوش جان شنواییم.

  

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (5)

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (8)تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (9)تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (8)

تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (5)

 تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (11) ای ساقی فرج! تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (11)  چشم‌ها آنقدر در فراق تو اشک ریخته و انتظار کشیده،

 دست‌ها آنقدر طلب نور کرده و خالی مانده،

 دوش‌ها آنقدر تازیانه سنگین اهانت را

بر پیکره باورهای دینی تحمل کرده

                                                  که دگر توان از کف داده.

 

                                  تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (11)مولای من! تاجگذاری امام زمان-آغاز امامت امام زمان-جداکننده متن.shabhayetanhayi (11)

 

       کجا هستی که دوستانت را عزت بخشی

                 و دشمنانت را ذلیل و خوار کنی:

 

                             «این معز الاولیاء و مذل الاعداء.»

 

/ 0 نظر / 6 بازدید