دانش آموز محبوب من

((  دانش آموز محبوب من  ))

هرچه منتظرماندم ،ننوشتی تا بخوانم ونگفتی تا بدانم، پس اینک من می نویسم و توبخوان .

ننوشتی و نگفتی که قلب کوچکت را به من سپرده ای تا بدانم و نشکنم .

اما دانستم و نشکستم ، اگر دمی شکستم ، نمی خواستم .

نگفتی که  بال شوق پروازت را در گرو نگاه من بسته ای تا بدانم و نگاه بر تو نبندم .

اما دانستم و نگاه از تو بر نگرفتم و اگر گرفتم خود نمی خواستم .

نگفتی که چشم به دستان من و تخته سیاهی دوخته ای که هر لحظه با نوشته هایم آشفته

می شود و خاطرت را آشفته می سازد . من دانستم و نخواستم که پریشان بمانی و اگر

پریشان شدی ، من نمی خواستم تو از دریچه چشمانم آمدی ، چه مستانه و چه غریبانه

آمدی ! اما بی خبر آمدی .

ننوشتی تا بخوانم و نگفتی تا بدانم و منتظر بمانم و من اینک منتظرم تا باز بیایی و دست در

دست من بگذاری ، نامت را به من بگویی و حرفت را هر آنچه که هست بگویی و بگویی و

بگویی تا بدانم و بدانم و بدانم ؛ زیرا این منم که از گفتن و گفتن و گفتن خسته ام .

 پس این بار تو بگو تا من بدانم . بدانم که چه می خواهی ؟ می خواهی چه کنی ؟ و به کجا

بروی ؟ بیا تا تو را به هرآن جا که میخواهی برسانم و تا آنجا با تو همراه و همسفر باشم .

دستت را به من بده ،شرمگین مباش و نگاهت را از من نگیر تا بتوانم آنچه را ننوشته ای

و نگفته ای از نگاهت بخوانم و بدانم و تو همچنان هیچ نمی گویی و باز این منم که باید

بگویم . . .

 «این نامه را سالها در کامپیوتر خود ذخیره داشتم و منبع و نویسنده آن را نمی دانم

همین جا از نویسنده خوش ذوق آن کسب اجازه می کنم »

/ 0 نظر / 6 بازدید