اخبار 30/20کلاسی

   تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com   باسلام حضور اولیای گرامی            تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com     

          توجه شما عزیزان را به چند نکته جلب می کنم       

1-دردفترعلوم بعدازتصاویرسایه،تصاویر مربوط به حواس پنج گانه

را چسبانده وبا کشیدن تصاویریابرچسب مربوط به هر کدام، آن ها

را کامل وروز یکشنبه بیاورند. (می توانند تصاویر اضافه را برای کار

گروهی در کلاس بیاورند.)  

2-دفتردیکته بعد از رویت هر جلسه امضا شود وروز های یکشنبه

وچهارشنبه آورده شود.(کارت نشانه ها را  در این دو روز بیاورند )

3-تکالیف دفتر شادی را حتما بخوانند بعد بنویسند.ودیکته منزل را

بدون راهنمایی وبا فاصله بنویسند.همین طور پایین مشق خالی

نماند. یا از روز نامه صدای جدید را بچسبانند یا چند کلمه بخش

وصداکشی شود.   

4-برای هماهنگی بیشتر وجلوگیری از تضاد آموزش اولیا ومربی

(زیرا امروز موقع عبور از خیابان صدای یکی از اولیا را شنیدم که

به فرزندش می گفت:آغیر آخر یا ب اول )درپست بعدی اسم

صداها وحروف را می گذارم.

5-باتوجه به آمدن معلم ورزش جدید،زنگ ورزش شنبه کنسل

شد وروز دوشنبه دوجلسه ورزش دارند.

6-روز شنبه برای نوشتن دیکته آبکی،جای مایع ظرفشویی،یا

بطری آب معدنی کوچک که یک سوراخ داشته باشد،بیاورند.

7-مطلب آخر این که همیشه بعد از تدریس صدای جدید،جدول

ترکیب کار شود.به این صورت که حرف جدید با صداهای خوانده

شده ترکیب شود.(ب -ا=با)

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com    آخر هفته خوبی را برای شما آرزومندم.        تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com  

                                            

      

/ 0 نظر / 8 بازدید