روزه کله گنجشکی

از سحر تا الآن

روزه دارد مادر

موقع افطار است

نیم ساعت دیگر

چای افطارش را

من خودم دم کردم

زحمت او را با

کار خود کم کردم

روزه دارم من هم

مثل مادر جانم

من نمازم را هم

مثل او می خوانم

روزه من اما

مثل او کامل نیست

روزه من اسمش

 

کلّه گنجشکی است.

لبخند  روزه کله گنجشکی    لبخند

 

       نمی دونم چه حکمتیه! حتی صدای اذون هم در این ماه با بقیه

      ماه های خدا فرق می کند! انگار یه جورائی خجالت و رودرواسی

           از خدا در این ماه بیشتره!   یادش بخیرماه رمضون تو کوچه

           پس کوچه های محله قدیمیمون با بوی حلیم و آشی که

              دل آدم براش ضعف می رود. اون روزها در حسرت یک روز،

      روزه کامل بودم. درست مثل بزرگترا  !   امااین شکم صاحب مرده

         ظهر که نشده قار و قور شو شروع می کرد. مادرم که می دید

          دلم داره ضعف می ره می گفت: تا سن تکلیف می تونی

            روزه کله گنجشکی بگیری! منم تا ظهرنه چیزی می خوردم

      نه دروغی می گفتم و نه اذیتی می کردم،تامباداروزه ام باطل بشه!

        بعد ازناهار هم،تا افطار چیزی نمی خوردم وغروب هم با خانواده ام

         افطار می کردم.! وحالا  این روزها منم شدم جزء آدم بزرگ ها،

          از سحر تا اذون مغرب نمی خورم، نمی آشامم، اما انگار 

                     هنوزم که هنوزه روزه هام کله گنجشکیه!

            بله دختران گلم ،شما هم می تونید مثل قدیمی های من

           روزه کله گنجشکی بگیرید،به شرطی که سر سفره افطار

            برای من هم دعا کنید.من هم از همین حالابهتون می گم:

                        نماز وروزه هاتون  قبول والتماس دعا

                                           

/ 0 نظر / 48 بازدید