تدریس صدای ز با خواندن نماز

                        نماز                      

 آدم را از بدی باز می دارد.

این هم تصاویر شاگردان عزیزم در هنگام خواندن نماز

 

عزیزان من قبول باشه ، التماس دعا

/ 0 نظر / 86 بازدید