روز خداحافظی

 

 

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

سال تحصیلی باتمام فراز ونشیب هایش به اتمام رسید. چه زود گذشت !!!


انگار همین دیروز بود که شکوفه های کلاس اوّل با چشمانی خیس ،

با دلی پر ازترس واضطراب وارد مدرسه شدند

ومعلمین آن ها ، با آغوشی باز وپر از محبت پذیرای آن هاشدند


وچه زود صمیمت وهمدلی ایجاد شد...هشت ماه گذشت

و روز به روز به دانش آموزانم وابسته ترودلبسته تر شدم .

روزخداحافظی چه سخت بود

هرکاری کردم نتوانستم جلوی جاری شدن اشک هایم رابگیرم .

این بار من با چشمانی تر ودلی پر از ترس واضطراب آن هارا بدرقه کردم .

دختران گلم

می خواهم در طول تعطیلات با پست (بازی)و(داستان)  با شمادر ارتباط باشم

خیلی دوستتون دارم مواظب خودتون باشید.

             خدایا نوگلانم را به تو می سپارم،تا همیشه نگهدار شان باش .  

                   

2.gif      31.gif       10.gif

/ 0 نظر / 46 بازدید