ده چیستان قرآنی

                                 چیستان های قرانی برای کودکان
چیستان قرآنی برای کودکان

 

1- کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟

2- کدام سوره قرآن است که همنام یکی از فلزات است؟

3- کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟

4- سفر فضایی پیامبر چه نام داشت؟

5-عدد بی نقطه در قرآن چیست؟

6-نام دو کشور که در قرآن نقطه ندارند؟


7- کدام سوره به ریحانه القرآن مشهور است؟

8- نام دیگر سوره ی ملک کدام است؟

9- کدام سوره از سوره های قرآن دارای 2 بسم الله می باشد؟

10- بیشترین تعداد سوگندهای قرآن در کدام سوره است؟

دختران گلم:اگر حداقل به 8 چیستان جواب بدهید ،

علاوه بر گرفتن جایزه عکس شما در قطار کلاسی یک

واگن جلوتر می رود. 

/ 0 نظر / 16 بازدید