بازی بهترین آموزشه

       درخصوص فرهنگ کار تیمی- بازی بهترین آموزشه

درمهدکودکهای ایران 9 صندلی میذارن و به 10 بچه میگن هر کی

نتونه سریع برای خودش یه جابگیره باخته و...ادامه بازی. بچه ها

هم همدیگر رو هل میدن تا خودشون بتونن روی صندلی بشینن.

    با این بازی ما از بچگی به کودکان خود آموزش میدیم که

هرکی باید به فکر خودش باشه.

درمهدکودکهای ژاپن 9صندلی میذارن و به 10 بچه میگن اگه یکی

روی صندلی جا نشه همه باختین.     لذا بچه ها نهایت سعی

خودشونو میکنن وهمدیگرروطوری بغل میکنن که کل تیم 10

نفره  روی 9 تا صندلی جا بشن و کسی بی صندلی نمونه.بعد

10نفرروی 8صندلی،بعد 10 نفرروی 7صندلی و همینطورتا آخر.

      بااین بازی اونابه بچه هاشون فرهنگ همدلی وکمک به
           
     همدیگررو یاد میدن.
 
منبع : ایمیل های جاری بین دوستان
/ 0 نظر / 27 بازدید