غروب جمعه

 

 

 

غروب جمعه،خود غروب واژه ایست که دلت را تنگ می کند ...

 

چه برسد به اینک جمعه باشد و غروب و هنوز خورشید عشق

 طلوع نکرده باشد ...

 

مولا جان...دلتنگم...قلبم را آرامشی بفرست...

 

گــر لــحـظـه‌‌ای وصــال حـبـیـبــم شـود نــصــیــب*

آن لــحـظــه را بـــه عــمــــر گــــــوارا نـمـی‌‌دهــم*

عـــمــری بــود کـه گــوشـه نــشـیـن مـحـــبــتــم*

ایـــن گـــوشــه را بــه وســـعــت دنــیـا نمی‌‌دهـم*

در سیـنـه‌‌ام جـمـال مـــهــــدی نـقـش بـسته است*

ایــن سـیـنـه را بـه سـیــنـه‌‌ی ســیــنـا نمی‌‌دهـم*

ســرمــایــــه‌‌ی مـحــبـت زهــــراســت دیـــن مـن*

مــن دیـــن خــویـــش را بـــه دو دنــیــا نـمی‌‌دهـم* 

  

/ 0 نظر / 3 بازدید