آموزش قید های مکان با تصاویر جذاب

توپ کجاست ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

آیا پشت در است ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

نه دایناسور کوچولو پشت در است.

www.bandarstudents.blogfa.com

توپ کجاست ؟ آیا توپ زیر میز است؟

www.bandarstudents.blogfa.com

نه ،عروسک زیر میز است .

www.bandarstudents.blogfa.com

توپ کجاست ؟ آیا توپ داخل کمد است ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

نه ،کلاه داخل کمد است.

www.bandarstudents.blogfa.com

توپ کجاست ؟آیا توپ روی مبل است ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

نه ،کاموا روی مبل است.

www.bandarstudents.blogfa.com

توپ کجاست ؟ آیا توپ بین دو گلدان است ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

نه ،ماشین قرمز بین دو گلدان است .

www.bandarstudents.blogfa.com

توپ کجاست ؟ آیا توپ داخل صندوق اسباب بازی است ؟

www.bandarstudents.blogfa.com

بله ،توپ داخل صندوق اسباب بازی است .

منبع:وبلاگ دانش آموزان بندری

/ 0 نظر / 3 بازدید