آموزش اعداد ریاضی با شعر

                چهار فصل سال اینه                   هر کی میخواد بدونه

             بهار ،تابستان ، پاییز                    زمستون فصل برف ریز

            پنج انگشت در هر دسته        مشت یعنی دست بسته

            یک و دو  و سه و چهار             شماره ی پنج شصته

 

             شش تا میمون خوشگل         همگی شاد وزبل

          جست می زدند به هر جا          خوب بکنید تماشا

            هفت قایق روی آب            هی می خورند پیچ وتاب

             بادباناشون توی باد              تکون می خورند ریاد

 

               هشت تکه چوب دارم            چکش ومیخ میارم

            یک دروازه می سازم            توپ وتو اون میندازم

              نه بچه توی کلاس         همه باهوش وحواس

              ریاضیات می خونند          تا جمع و منها بدونند

                                         

                             

        ده تا ماشین بی دقت          چون که بودند باسرعت

       خوردند به هم چه محکم        سرعت باید باشه کم

/ 0 نظر / 296 بازدید