بوی ماه مهر

مهر می آید مهربانی وعشق می آید ومدرسه طلوع می کند.

مهر سرشار از امید وآرزوست....

امید به آینده ای روشن .  امید به صبحی دل انگیز.

  دلم به تپیدن افتاده، به هیاهو ...شور وشوقی وصف نشدنی در

وجودم موج می زندواندیشه ی بودن با این عزیزان معصوم مرا غرق شادی می

کند.
بچه هایی که نه ماه از بهترین ماههای خدا   را باید با آنها تقسیم کنم .با آنها

برخیزم ، بخندم و جست وخیز کنم.باید خودم رابرای نه ماه تلاش آماده کنم برای

روزهایی که پدران و مادران دستان پر مهر فرزندانشان را به دستانم می سپارند تا در

عبور از جاده ی موفقیت راهنمایشان باشم.

 بارالها!       

درگذر از این راه پر فراز ونشیب دستانمان را به سویت دراز می کنیم واز تو می

خواهیم همچون همیشه یاری رسانمان باشی.

    
آمین یا
رب العالمین
 
/ 0 نظر / 3 بازدید