دل نوشته 3

 

Avazak.ir Line5 تصاویر جداکننده متن (1)

 

تنها بازمانده یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک جزیره

دورافتاده برده شد، او با بیقراری به درگاه خداوند دعا می‌کرد تا او را

نجات بخشد، او ساعتها به اقیانوس چشم می‌دوخت، تا شاید نشانی

از کمک بیابد اما هیچ چیز به چشم نمی‌آمد.آخر ناامید شد و تصمیم

گرفت که کلبه ای کوچک خارج از ساحل بسازد ....تا از خود و وسایلش 

 بهتر محافظت نماید، روزی پس از آنکه از جستجوی غذا بازگشت، خانه

کوچکش را در آتش یافت، دود به آسمان رفته بود، بدترین چیز ممکن رخ

داده بود، او عصبانی و اندوهگین فریاد زد: «خدایا چگونه توانستی با من

چنین کنی؟»صبح روز بعد او با صدای یک کشتی که به جزیره نزدیک

می‌شد از خواب برخاست،کشتی می‌آمد تا او را نجات دهد.مرد از نجات

دهندگانش پرسید: «چطور متوجه شدید که من اینجا هستم؟»

آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، دیدیم!».

آری،آسان می توان دلسرد شد،وقتی کارها به خوبی پیش نمی رود.

اما نباید هیچ وقت امید مان را از دست بدهیم زیرا ما همیشه خدا را در

کنارمان داریم.حتی در میان درد و رنج.........!دفعه ی بعد که کلبه یا

دلتان در حال سوختن است ،به یاد بیاورید که آن شاید علامتی برای

فراخواندن رحمت خدا باشدودر باره اتفاقات زندگی زود قضاوت

نکنیم،وجود هر چیزوهرکس دلیلی دارد که فقط خدا می داند.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید