سخن بزرگان

آن که تواناتر است ،آسان تر می بخشد. (حضرت علی ع )

انسان ،به بودن در هرجایی عادت می کند ودیگر برایش سخت است

 که از آن جا برود. نحوه فکر کردنش هم بعد از مدتی عادت می شود

وعوض کردنش سخت است . (جان اشتاین بک )

شاید ثمره کلام دلنشینی را که امروز بر زبان می آورید ،فردا بچشید.(گاندی)

پریدن کار دل است و قدم زدن کار عقل ،اگر لذت جهان را می خواهی

 با دل همسفر شو و اگر مقصد خواهی ،آهسته برو ( حضرت علی ع)

زندگی درس حساب است ، خوبی ها را جمع ،بدی ها را کم ،

خوشی ها را ضرب وشادی ها را تقسیم کنیم.

 

/ 0 نظر / 39 بازدید