مهمان عشق

نامه ای راهدهدآورده ست آغازش تویی

از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم

سوره ی والیل من برخیزو  والفجری بخوان

دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم

گیسویت را باز کن انا فتحنایی بگو

دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم

ای لبانت محیی الاموات .لبخندی بزنلبخند

مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم

میزبان عشق است و وای ازعشق/ غوغا می کند

هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم

/ 0 نظر / 3 بازدید