عرض تسلیت به همکار

 

    « تسلیت واژه کوچکی است در این فقدان بزرگ»

 

با خبر شدیم که همکار عزیزمان سرکار خانم زهرا امیری مادر خود را از دست

داده اند،هر چند که این  رسم روزگار است که بارهاو بارها همه را به چنین

آزمونهای سختی می آزماید، این فقدان بزرگ را از طرف خود ودیگر همکاران

به ایشان صمیمانه تسلیت گفته و سربلندی و شکیبایی ایشان  را از ایزد

منان خواستاریم.باشد که روح بلنداین مادرازدست رفته دربارگاه امن الهی و

در جوار رحمتش جاودان بیاساید.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید