معمای کلاسی 4

 

 

کدام سوره با برائت از مشرکین آغاز می شود؟

ودستورتخریب چه مسجدی در این سوره آمده است ، چرا؟

دخترگلم ،لطفا با کمک بزرگترها جواب مسابقه را به کلاس بیاور

ودر قرعه کشی شرکت کن .شاید برنده ی بعدی تو باشیتشویق

/ 0 نظر / 35 بازدید