خوش نویسی در پایه ی اول ابتدایی

خوش نویسی

خوش نویسی مهارتی است که مانند سایر مهارتها باید به طور صحیح آموخته شود.اگرکودک درخانواده ای باشدکه اعضای آن ازذوق هنری برخوردار باشند به لحاظ توجه خانواده شان زمینه بیشتری برای فراگیری خط خوش خواهند
داشت.این امر ارثی نیست که هرکس والدینش خوش خط است خودش هم خوش خط خواهد بود. ولی خوش خط بودن والدین تاثیر زیادی بر خوش خط بودن فرزندان خواهد داشت.بدخطی والدین ومربی باعث خواهد شد که دانش آموز نیز بد خط شودچون دانش آموزان از حرکت دست و خط معلم پیروی می کنندوتمام حرکات آنها را در ذهن خود می سپارندولی همین خوش خطی دانش آموز گاهی باعث می شود اونیز بدخط شود.

عواملی که باعث بد خطی می شود

از جمله عوامل ترس ، استرس ،تکلیف زیاد گفتن ،اهمیت ندادن به خط دانش آموز،خط زدن تکلیف دانش آموز،تند نویسی ،نداشتن انگیزه، کم حوصلگی دانش آموز ،گاهی کم حوصلگی معلم در آموزش خط ،شلوغ بودن کلاس از نظر تعداد،بی اعتنایی معلم درآموزش خط نستعلیق در دوره ابتدایی،استفاده از مداد کوتاه،استفاده از کاغذ بدون خط،استفاده از خودکارو روان نویس در کلاس اول تاثیر زیادی بر روی بدخطی بچه ها دارد.

البته یکسری عوامل مربوط به خود دانش آموزنیز می شود.توجه نکردن کودک به خط زمینه و تخته سیاه نداشتن اعتماد به نفس موقع نوشتن ،بی دقتی هنگام نوشتن ،عدم رعایت فاصله بین حروف و کلمات،نحوه قرار گرفتن کاغذ، طرز قرار گرفتن بدن ،درست دست نگرفتن مداد ،ضعف عضلات انگشت باعث می شود که دانش آموز علاقه ی زیادی به خط نداشته باشد.

عواملی برای خوش خطی شاگردان

هرسال من با دانش آموزان بد خط در سر کلاس مواجه بوده ام ؛ولی از آنجا که من اکثر سالها معلم کلاس اول بوده ام به خط بچه ها توجه خاصی داشته ام.برای آنکه دانش آموزان بد خط نباشند جدای از بحث خانواده ودانش آموزان،سعی کردم خودم آموزش صحیح نوشتن را به آنها یاد بدهم و لذا برای شروع کار اول سال روی حرکات دست ورزی زیاد وقت می گذارم.انجام حرکات انگشت از قبیل خمیربازی ، ریگ بازی،گل بازی،کاغذ مچاله کردن،برنج بازی،شمارش مهره ها ،ورق زدن کتاب و.. از جمله حرکاتی است که به والدین در جلسات اول سال آموزش می دهم تا با مدرسه هماهنگ باشند.

وقتی دانش آموزان می خواهند مداد دست بگیرند روی طریقه مداد دست گرفتن ،طرز نشستن آن ها ،فاصله کاغذ تا سر و چشم دقت زیادی دارم.وقتی تدریس نشانه ها و زیر نویس ها را دارم سعی می کنم با خواندن شعر آنها را به نگاه کردن به دست خود ترغیب نمایم . بعد از نوشتن تک تک بچه ها را پای تخته می کنم تا ضمن مشاهده طریقه نوشتن  آن ها اشکالات آن ها در سر کلاس رفع شود،بعد شروع به نوشتن روی کاغذ و کتاب می کنند.داشته ام دانش آموزی که اول سال نمی توانسته مداد را دست بگیرد ولی با انجام حرکات دست ورزی ،و دقت در نوشتن او و البته همکاری خانواده اش توانستیم مشکل اوراحل نماییم و ازهمان ابتدا بدخطی اورا رفع نماییم.

   درآخرباید متذکر شوم که مهمترین عامل بدخطی بچه ها معلم است اگرمعلم بدخط بنویسد هیچ انتظاری از دانش آموز برای خوش خط بودن نداشته باشیم . پس  معلمی که خوش خط می نویسد خواهد توانست دانش آموزان خوش خط تحویل جامعه بدهد .

 

/ 0 نظر / 84 بازدید