عرفه آمد

 

عرفه آمد وباز صدایم کردی

میهمان حرم جود وصفایم کردی

فرصت دیگری آمد که مرا عفو کنی

تا ببخشی گنهم را تو صدایم کردی

صحرای عرفات زیر قدمتان،لباس احرام بر تنتان ،دیدار مهدی قسمتتان

التماس دعا

 

/ 0 نظر / 7 بازدید