عرض تسلیت به همکار

 

« تسلیت واژه کوچکی است در این فقدان بزرگ»

 باخبرشدیم که همکارعزیزمان سرکارخانم اسماعیلی پدر خودرا

ازدست داده اند.هرازگاه درگذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های 

دنیای فانی جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهدکه در

سکونی  آغازی بی پایان را می سراید.

همکار گرامی ،سرکارخانم اسماعیلی ،درگذشت پدر گرامیتان را

به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،غفران و

رحمت الهی  برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر

با عزت برای شما و سایر بازماندگان از پروردگار  متعال خواهانیم.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید