بهار تعلیم وتربیت مبارک باد......

 

آغاز ماه مهر ،ماه مهربانی ودوستی بر معلمان و شاگردان مبارک باد.

 مهر آمد و دوباره گلستان سبز عشق

 با عطر یاد و خاطرهایش چه دیدنیست

   آهنگ پاک زمزمه غنچه های ناز

 از لابه لای وسعت سبزش شنیدنیست

 مهر آمد و تبسمی از جنس نوبهار

 روی لبان پاک و لطیف بنفشه هاست

گلبوته های شادی و شور و نشاط و عشق

 دسته گلی ست آبی و در دست بچه هاست

 مهر آمد و طلوع نجیب و بهاریش

در جای جای دفتر دل سبز و ماندنیست

شعر بلند خاطره های بهار شوق

در روزهای آبی و بی کینه خواندنیست

مهر آمد و نوید شکفتن, و یک حضور

دل ها همه به پاکی برگ شقایق است

 می گفت باغبان که بدانید قدر آن

چون بهترین و سبزترین دقایق است

در گلْسِتان سبز پر از عطر یاس عشق

آیینه های عشق و صفا روبروی ماست

مهر آمد و درین تپش قلب زندگی

 پرواز تا شکفته شدن آرزوی ماست

مریم حیدرزاده

/ 0 نظر / 3 بازدید