اربعین حسینی تسلیت باد!

اربعین آمد و اشکم، ز بصر می آید/  گوئیا زینب محزون، ز سفر می آید.

 باز در کرببلا، شیون وشینی برپاست /کز اسیران ره شام، خبر می آید.

رود، رودی،شنوم از طرف شـام، مـگـر/  ام لیلا به سر، نعش پسر می آید؟

کاش می داد کسی،برعلی اکبر، پیغام / کای جوان،مادرپیرت زسفر میاید

و علی اصغر بی شیر بداند کـه رباب /با دل و سینه پـر خون جگر، می آید.

ای صبا !گوی به عباس،که ازجا برخیز/ ام کلثـوم تو،خم گشته کمر،می آید.

«صامتا »! ازچه نگفتی بـه سرقبرحسین/عابدین،خون جگر و دیده ترمیاید

                          

 اربعین حسینی بر شما عزیزان تسلیت باد!     التماس دعا

 

/ 0 نظر / 102 بازدید