ماه تولد واعداد شانس

 

اصلاشمابه شانس درزندگی اعتقادداریدیا ازآن دسته آدم هایی هستید که معقتدند زندگیشان را خودشان می سازندوشانس و اقبال هیچ تاثیری در زندگی شان ندارد ؟این جدولی است از ماه تولد و روز و عدد شانس متولد هر ماه که البته من پیشنهاد می کنم بیشتر به چشم یک سرگرمی بهش نگاه کنید

ماه تولد

روز شانس

عدد شانس

 

فروردین

 

سه شنبه

 

9

 

اردیبهشت

 

جمعه

 

6

 

خرداد

 

چهارشنبه

 

5

 

تیر

 

دوشنبه

 

2

 

مرداد

 

یکشنبه

 

1

 

شهریور

 

چهارنشبه

 

5

 

مهر

 

جمعه

 

6

 

آبان

 

سه شنبه

 

9

 

آذز

 

پنج شنبه

 

3

 

دی

 

شنبه

 

2 – 8

 

بهمن

 

شنبه

 

1 – 4 – 7

 

اسفند

 

پنج شنبه

 

2 – 6 - 7

/ 0 نظر / 6 بازدید