سخن بزرگان

باد می وزد...می توانی در مقابلش هم دیوار بسازی ،هم اسباب بادی ،تصمیم با توست.

زیباترین جکمت دوستی ،به یاد هم بودن است نه در کنار هم بودن

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت ومالکیت بد ترین شکل دوست داشتن است.

گاه فرصت ها بسیار آهسته در می زنند.

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راه نبود،مطمئن باش که راه را اشتباه رفته ای.

فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده،ممکن است آزاد باشد ولی راه به جایی

نخواهد برد.

زندگی کتابی است پرماجرا ،هیچ گاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز.

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد،صدای آب هرگز زیبا نخواهد بود.

برای آنان که مفهوم پرواز را نمی فهمند،هرچه بیشتر اوج بگیری،کوچک تر می شوی.

شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از دنیا گرفت.پس همیشه شادباش.

/ 0 نظر / 32 بازدید