تکالیف آخر هفته

http://s5.picofile.com/file/8104695318/AKSGIF_IR_shabeh_yalda_%D8%B4%D8%A8_%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A92_016.gif

با سلام توجه شما عزیزان را به تکلیف این هفته جلب می کنم :

1-یک طرف ورقه ریاضی را حل کنید.

2-در دفتر ریاضی یک صفحه مفهوم جمع کار شود (برای یادگیری بهتر ابتدا با

وسایل مجسم وانگشتان عملی کار شود سپس با شکل در دفترکار شود)

3-در دفتر علوم یک صفحه برگهای مختلف ،یک صفحه ریشه های مختلف ویک

صفحه ساقه های مختلف چسبانده ویا کشیده شود.می توانید از برچسب هم

استفاده کنید و بقیه آن را برای یک شنبه به مدرسه بیاورید تا برای کار گروهی

انجام شود.(دفتر علوم فردا داده می شود)

4-در دفتر شادی با کلمات (---ربط)جمله سازی کنیدویک جدول بنویسید.

5-فردا دیکته تصویری داریم ودفترآن بعدازچسباندن عکس امام داده می شود.

6-شاگردانی که غایب بودند،فردا دفتر دیکته را بیاورند تا دیکته امام را بنویسند.

7- روان خوانی 2 فردا پرسیده وشماره 3داده می شود.

8-مطلب آخر این که شاگردانی که از مجلات رشد کودک بتوانند 5 کلمه (--ربط)

که تمام صدای آن را خوانده باشند ،پیدا کنند .درکلاس امتیاز می گیرند.

به امید دیدن شما گل های زیبایم در کلاس

http://s5.picofile.com/file/8104694726/AKSGIF_IR_shabeh_yalda_%D8%B4%D8%A8_%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A92_35.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید