بهار آمد وتو نیامدی

   کلمات خیس وباران خورده ام را در دست می گیرم

امسال هم با همین واژه های بی مقدار ،برایت سلامتی "سبز"می کنم....

         وتو امسال هم نیامدی  که خستگی را از تن روزها بتکانی

                       وبه گریه وندبه های ما سلام کنی،

بهار در راه است ولی کسی برای نو شدن دل ها پا در میانی نمی کند.

                           راستی کی می شود که بیایی....

 

.

/ 0 نظر / 5 بازدید