عیدقربان وعید غدیر

لبخند     چراغانى صحراى غدیر      لبخند

 

گفت برخیز که از یار سفیر آمده است‏

  به چراغانى صحراى غدیر آمده است

موج یک حادثه در جان غدیر است امروز

و على چهره تابان غدیر است امروز

بیعت شیشه ‏اى و آهن پیمان شکنى‏

داد از بیعت آبستن پیمان شکنى !

پس از آن بیعت پر شور على تنها ماند

و وصایاى نبى در دل صحرا جا ماند

موج آن حادثه در جان غدیر است هنوز

و على چهره تابان غدیر است هنوز

" ناصر شعار ابوذرى
"

تصاویری از مراسم این اعیاد در مدرسه   )

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید