به کدامین گناه کشته می شوند؟

 شعر زیر را شاعر گرانقدر کشورمان آقای علیرضا قزوه سروده است.

تابوت کودکان غزه را به رود نیل بیندازید

شاید موسی به دادشان برسد

شاید فرعون

شاید آسیه

شاید نیروهای سازمان ملل

شاید گماشتگان خلیفه نفت

تابوت کودکان غزه را به رود نیل بیندازید

فرقی نمی‌کند که پسر باشند یا دختر

 

خمپاره‌ها که بیایند

فرفره بازی بچه‌ها آغاز می‌شود

یکی صدایش را بادبادک می‌کند

یکی صدایش را چراغ

و خواب‌هایش را نخی که چراغ‌ها را بالا می‌برد

نگاه کن که آسمان مدیترانه

پر از بادبادک خونین است

گلوله‌ها که بیایند

توپ بازی بچه‌ها آغاز می‌شود

نگاه کن

زخم‌ها برگشته‌اند

ستاره‌ها برگشته‌اند و شهیدان برگشته‌اند

یوسف برگشته است و یازده خمپاره در هر ساعت

بر خوابهایش فرود می‌آیند

آرین شارون برگشته است

از درون شیشه‌های ادرار آزمایشگاهی در تل آویو

سرما برگشته است و پرزیدنت سیاه برگشته است

در سرطان گرما

آمبولانس‌ها برگشته‌اند و جنازه‌ها برگشته‌اند

 

موج‌ها برگشته‌اند و شعرها ریخته‌اند به خیابان

قایق‌ها برگشته‌اند و لاک پشت‌ها برگشته‌اند

ناتو برگشته با ژنرال‌هایی فلزی

که برقشان قطع شده است

نیل ریخته است به باریکه غزه

کنعان کوچیده است به محله ی شجاعیه

و جنازه‌های تازه

زنبیل زنبیل می‌روند بر نیل

نه آغوش آسیه‌ای

نه یوسفی و نه موسایی

کسی تکان نمی‌خورد و کاری نمی‌کند

تنها پسرکی پابرهنه برگشته است

به نام حنظله

از درون کاریکاتورهای ناجی العلی

تا بچه‌ها را

از زیر این همه آوارهای تماشا

بیرون بکشد

/ 0 نظر / 6 بازدید