دل نوشته 2

 توپ های گلف موارد مهم زندگی شما هستند مانند: خانواده، همسر، سلامتی و

دوستان و اموالتان است. چیز هایی که اگر سایر موارد حذف شوند زندگی تان چیزی کم

نخواهد داشت. سنگریزه ها در واقع چیز های مهم دیگری هستند مانند شغل، منزل و

اتومبیل شما. شن ها هم همان وسایل و ابزار کوچکی هستند که در زندگی تان از آنها

استفاه می کنید…و این طور صحبتش را ادامه داد: اگر شما شن را در ابتدا در شیشه

بریزید در این صورت جایی برای سنگریزه ها و توپ های گلف وجود نخواهد داشت. و این

حقیقتی است که در زندگی شما هم اتفاق می افتد. اگر تمام وقت و انرژِی خود را بر

روی مسائل کوچک بگذارید در این صورت هیچگاه جایی برای مسائل مهم تر نخواهید

داشت. به چیز های مهمی که به شاد بودن شما کمک می کنند توجه کنید.در ابتدا به

توپ های گلف توجه کنید که مهم ترین مسئله هستند. اولویت ها را در نظر آورید و باقی

همه شن هستند و بی اهمیت.دانشجویی دستش را بلند کرد و پرسید: پس شکلات نماد چیست؟
استاد لبخند زد و گفت: خوشحالم که این سئوال را پرسیدی! و گفت: نقش شکلات فقط

این است که نشان دهد مهم نیست که چه مقدار زندگی شما کامل به نظر می رسد

مهم این است که همیشه جایی برای شیرینی وجود دارد.لبخندلبخندلبخند

/ 0 نظر / 5 بازدید