تمرینی برای خواندن

                                                                                                               

ویدئو پروژکشن را راه انداختم.و به بچه ها گفتم هر جمله ای

   که روی تخته ی هوشمند دیدید ، اول توی دلتان بخوانید

                        و بعد همان کار را انجام دهید.

         بعد شروع کردم جملاتی  را روی لب تاب نوشتم

         وآن ها جملات را از روی تخته هوشمند می خواندند

        و انجام میدادند.اینقدر برایشان این کار لذت بخش بود

                           که غرق شادی و خنده بودند.

برخی جملات:

- از جا بلند شو و بخند.

-به دوست خود دست بده.

-پنج بار دور خودت بچرخ.

- کتاب فارسی را از کیف بیرون بیاور.

- دست چپ را روی چشم راست قرار بده.

-سپس دست راست را روی گوش چپ قرار بده و لبخند بزن.

و.......     خییییییییییییییییییییلی خووووووووووووش گذشت

          درضمن تمرین خواندن و درک مطلب هم بود.

                                                

/ 0 نظر / 3 بازدید